Doporučení

Než se vydáte na cestu

 • Přečtěte si podmínky půjčení obytného automobilu. Zkontrolujte si přebírané vozidlo, při vrácení probíhá podrobná kontrola.
 • Na cestu sebou: kontrola platnosti dokladů, nutné naplánovat si dopředu svoji trasu.
 • Na dálnici doporučujeme rychlost 105-110 km/hodinu.
 • Řídíte velké vozidlo jehož rozměry jsou 7440 mm dlouhé, šířka 2340 mm a výška 2940 mm.
 • Sledujte snížené stříšky, okapy, tunely atd. POZOR, pokud děti budou chtít MC Donald atd.!!! Nevjíždět na drive, příliš vysoké!!
 • Dejte si pozor na otáčení, zajíždění a couvání.
 • Je dobré když posádka naviguje při parkování.
 • K častým poškozením dochází při najíždění na trajekt, často se ničí zadní nárazník.
 • Pokud budete přejíždět na jiné místo pamatujte, že musí být uzavřená okénka v obytné části.
 • Výšce podjezdu věnujte zvýšenou pozornost!!!
 • Ještě než zaparkujete v kempu, doplňte chybějící vodu do nádrže s pitnou vodou. Nikdy netankujte jinou než PITNOU VODU.
 • Pro používání vozu je nutné zaparkovat v co nejvodorovnější poloze. Stání na šikmé ploše není vhodné ani z hlediska spaní a pokládání věcí na stůl, ani pro odtok vody do odpadní nádrže. Pro vyrovnání polohy slouží najížděcí klíny, které máte zdarma k dispozici.
 • Před každou jízdou uzavřete uzávěr plynové láhve.

Obsluha chemického WC

Obsluha chemického WC má svá specifika. Chemické WC se skládá z mísy a šoupátkem uzavíratelné fekální nádrže o objemu 15 litrů.

Pro správnou funkci chemického WC je podstatné dodržovat následující pravidla:

 • před vykonáváním potřeby nesmíte zapomenout šoupátkem otevřít otvor do fekální nádrže,
 • po vykonání potřeby ji opět zavřete abyste zabránili pronikání zápachu chemie do obytné části vozu, během jízdy zabraňuje uzavření nádrže i potřísnění WC a interiéru fekáliemi.
 • po každém vyčištění fekální nádrže je nutné ji opět “nastartovat” vložením chemické tablety a trochy vody, chemie zabraňuje nadměrnému zápachu a urychluje rozpuštění fekálií a toaletního papíru,
 • používejte pouze speciální toaletní papír pro chemická WC, který je navržen tak aby se rychle rozpouštěl ve vodě.

Chemii i papír máte od nás zdarma. Obsah chemické fekální nádrže se vypouští do speciálních odpadních jímek v kempech či Stellplatzech. Pokud nejsou k dispozici tato speciální zařízení tak i do běžného záchodu. Nikdy nevylívejte tuto odpadní nádrž v přírodě, u silnic či parkovišť!

Jak se chovat v obytném voze

Dodržujte následující pravidla:

 • v automobilu nekuřte, nezapalujte oheň (mimo vestavěný plynový vařič), svíčky apod. v automobilu není dovoleno přepravovat žádná domácí zvířata.
 • markýzu používejte pouze za bezvětří, před odchodem od vozu stáhněte markýzu(při poryvu větru hrozí zničení markýzi a bočnice vozu) – OPRAVA JE VELMI NÁKLADNÁ.
 • před jízdou důkladně zavřete všechna okna a okénka nástavby včetně střešních.
 • před odchodem od automobilu zkontrolujte uzavření všech oken a uzamčení všech dveří.
 • před každým odjezdem z kempu je dobré vypustit odpadní vodu z odpadní nádrže (nevozit sebou zbytečných 100 kg),
 • do chemického WC vhazujte pouze toaletní papír k tomu určený.
 • do kuchyňského odpadu nevlévejte oleje ani zbytky jídel.
 • nepřetěžujte automobil, v některých zemích za to hrozí vysoké pokuty.

Jak se chovat při jízdě s obytným vozem?

Pro vaši bezpečnost dodržujte následující pravidla:

 • cestujte pouze na sedadlech k tomu určených.
 • za jízdy používejte bezpečností pásy i na sedadlech v obytné části.
 • v žádném případě za jízdy nechoďte ani nestůjte v obytné části.
 • nespěte na lůžkách za jízdy, a to ani za jízdy v noci.
 • před každou jízdou přepněte lednici na autobaterii a zavřete přívod plynu.
 • nocování na dálničních odpočívadlech NEDOPORUČUJEME.

Na co si dát ještě pozor?

 • V autě nenechávejte žádnou elektroniku, doklady a cennosti, které by šli vidět za oknem.
 • Nejlépe uděláte, pokud při nákupech zůstane jedna osoba ve voze.

DOPORUČENÍ „CO S SEBOU“

 • Kromě osobních věcí a hygienických potřeb doporučujeme s sebou: ručníky, osobní lékárničku a dobrou náladu na cestu 🙂 🙂 🙂

Aplikace a stránky pro plánovaní tras a kempů

ČR: Bezkempu.cz, Camp.cz

Zahraničí: Park4night, Stellplatz-Radar, Camping.info, Campercontact, Womo-stellplatz, ACSI, Sygic Travel

Call Now Button